Den stora kontinenten

Det är intressant att följa jordens historia och hur planeten har förändrats under sin livstid. Om man jämför den tid som människor funnits på denna planet så är det bara en liten, liten, liten bråkdel av den tid som jorden faktiskt funnits i sin nuvarande form. Vi är på många sätt främlingar på vår egen planet som nu helt tagit över sett till dominerande ras. Så har det inte alltid varit och framför allt har inte heller jorden sett ut som den gör för närvarande.

Vi har alla lärt oss att jorden är uppdelade i olika kontinenter och att dessa kontinenter har ett antal olika länder. Ni har säkerligen också hört talas om att jordens skorpa, på vilken de olika kontinenterna ligger, består av flera plattor som är i ständig rörelse. Det är bland annat den här rörelsen som gör att det uppstår jordbävningar när två stycken plattor krockar med varandra, och det är alltså i dessa skarvar man kan förvänta sig jordbävningar, exempelvis utanför Kaliforniens kust där en platta slutar och en annan börjar.

Det som är intressant att se är att kontinenterna har ett släktskap, och i många fall ser de ut att kunna passa bredvid varandra som pusselbitar. Det beror på att i begynnelsen så var alla kontinenter en och samma landmassa. Denna superkontinent heter Pangaea, och är alltså namnet på alla kontinenter när de satt ihop. Allt eftersom att jordens plattor började röra på sig så bröts denna kontinent i delar och de olika kontinenterna rörde sig mot den position som de idag befinner sig i. Det är hisnande att tänka att Pangaea faktiskt bildades genom att två större kontinenter krokade för omkring 250 miljoner år sedan. Positionerna som kontinenterna har nu har de haft sedan 100 miljoner år tillbaka, vilket gör att mänsklighetens existens, som beräknats ha börjat för 276 000 år sedan, en liten fluglort i planeten Jordens historia.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *