Jag har kollat närmare på saltsjöar

Det finns flera saltsjöar i världen, sjöar med en hög halt av salt. Den kanske mest kända är Döda Havet, som har en så hög salthalt att människor kan flyta på ytan. Döda Havets har en salthalt som är nära nio gånger så hög som havsvatten. Sättet som saltsjöar bildas på är vanligtvis att de befinner sig på en nivå som är lägre än havsytan. Detta innebär att de inte dräneras på samma sätt som ”vanliga” sjöar och vattendrag, vilket innebär att vattennivån kontrolleras genom avdunstning som på så sätt lämnar salt kvar i sjön. Att en sjö måste ligga på en nivå under vattenytan är dock inget krav. Exempelvis Monosjön i Nordamerika befinner sig nästan 2,000 meter över havsytan. Men då den inte har några utlopp, fungerar den på samma sätt som Döda Havet.

Saltsjöar behöver också inte vara ”döda”, utan i flera av dem finns det liv. Även Döda Havet kan, under vissa omständigheter, inhysa liv i form av alger. Detta kan ske när salthalten i sjön sjunker något, exempelvis efter mycket regn. Dock så är liv i och runt saltsjöar relativt ovanligt, beroende på hur salthaltigt vattnet är. Det är också vanligt att vattennivån, och därmed salthalten, i saltsjöar kan variera kraftigt, beroende på klimat.

Saltsjöar vars inflöde av vatten är mindre än den mängd som avdunstar kommer förr eller senare att helt försvinna och efterlämna en saltöken. Dessa är vanligtvis små, och saknar förmåga att stöda liv. De flesta av dessa saltöknar finns i Nord- och Sydamerika.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *