Jordbävningar

Japan är ett av jordens mest jordbävningstäta länder, något som blev smärtsamt tydligt i 2011. Huvudskalvet hade en magnitud på 9,0, med runt 1,000 efterskalv. Av dessa hade runt 80 en magnitud på 6,0 eller mer. Detta kan jämföras med Sverige, där vi har en jordbävning på runt 6,0 ungefär en gång per hundra år, om ens det. 1904 drabbades Sverige och Norge av ett jordskalv med beräknad magnitud till mellan 5,4 och 6,0. Alltså knappt jämförbart med något av de 80 största efterskalven i Japan 2011.

Det är otroligt svårt att föreställa sig vad som verkligen skedde nere i jordskorpan de där olycksaliga dagarna. Vi har alla sett resultaten ovan jord (som kunde blivit mycket värre; huvudskalvet skedde ju en bit ute till havs). Men denna Japanska visualisering av den seismiska aktiviteten beskriver på ett skrämmande sätt vilka krafter det rörde sig om. Videon är i huvudsak på Japanska, men det är ändå rätt så enkelt att tolka det som sker. Antalet efterskalv, och hur länge den seismiska aktiviteten var förhöjd är… ja, skrämmande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *